• Bức thư mẹ viết cho con gái tuổi mới lớn

    3 năm trước aseanfriends 0
    Sung sướng hay khổ đau không phụ thuộc vào việc con là nam hay nữ, Con nói “ Làm con gái thật khổ, sau này con sẽ không đẻ con gái để nó phải khổ đâu”. Ôi, con gái dại khờ của mẹ, thành bại hay sướng khổ không nằm ở việc con là trai hay gái. Nó nằm ở việc con sống thế nào, thái độ với cuộc đời ra sao, đối mặt với khó khăn thế nào, và quan điểm hạnh phúc là thế nào. —̵[...]