• Tầm quan trọng của giấc ngủ không phải ai cũng biết

    3 năm trước aseanfriends 0
    Ngủ là trạng thái không có ý thức tự nhiên, trong đó, hoạt động não không thấy rõ, ngoài việc tiếp tục duy trì các chức năng cơ thể căn bản như hô hấp, tuần hoàn. Lợi ích của giấc ngủ: Khoa học cũng như kinh nghiệm cá nhân đã nhấn mạnh sự quan trọng của giấc ngủ đối với cơ thể, không kém gì không khí, thực phẩm, nước uống. Trong khi bạn ngủ, biết bao những diễn biến sinh hóa âm[...]